Większy Głogów Małopolski

Zakończyły się konsultacje społeczne na temat włączenia do Głogowa Małopolskiego pięciu sołectw z terenu gminy.

Konsultacje z mieszkańcami odbyły się podczas zebrań wiejskich w następujących miejscowościach: Lipiu, Rogoźnicy, Rudnej Małej, Woli Cichej i Zabajce, a także podczas zebrań mieszkańców osiedli Centrum i Niwa. Na pytania mieszkańców w sprawie zmiany granic, odpowiadał burmistrz i kierownicy referatów.

Za włączeniem pięciu sołectw do miasta Głogowa Młp. opowiedzieli się mieszkańcy obu osiedli Centrum i Niwa, a także mieszkańcy wsi: Rogoźnica, Wola Cicha i Zabajka. Mieszkańcy Lipia i Rudnej Małej byli przeciw włączeniu ich sołectw do miasta Głogowa Młp.

Wyniki konsultacji wraz z uchwałą Rady Miejskiej zostaną przekazane do wojewody podkarpackiej celem wydania opinii w sprawie, a następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotuje projekt rozporządzenia. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic podejmie Rada Ministrów.

Celem włączenia sołectw do miasta Głogowa Młp. jest przygotowanie się do nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027, w której pojawią się programy dedykowane dla małych i średnich miast. Powiększenie Głogowa Młp. daje więc możliwość na rozpoczęcie procesu przygotowania i planowania inwestycji w perspektywie najbliższych 10 lat, a w przyszłości na skorzystanie ze środków finansowych na dalszy rozwój ośrodka miejskiego.

Burmistrz zapowiedział, iż sołectwa które staną się osiedlami miasta, od przyszłego roku otrzymają po 100 tys. zł. na realizację programów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, a także opracowane zostaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze nowych osiedli. Włączenie sołectw w granice Głogowa Młp. przyczyni się także do wzrostu wartości gruntów i dynamiki rozwoju tych obszarów.

http://www.glogow-mlp.pl/aktualnosci/109-inne/1319-mieszkancy-zdecydowali-w-sprawie-powiekszenia-glogowa-mlp