Konkurs „Bezpieczne Podkarpacie”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2019 r., organizuje XIX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2019 r., organizuje XIX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły  (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Barbara Gierlach, p. Kinga Oleksa – Skubisz) – telefonicznie (16) 652 10 45  albo e-mail: dynowzsz@poczta.onet.pl

 ———————————————————————————————————————————-

Terminarz

  1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne należy przesłać lub podać organizatorom do 15.03.2019 r. (piątek) – liczy się data stempla pocztowego.
  2. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród  uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.04.2019 r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz.10.00.
  3. 05.04.2019 r. (piątek) organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły).

Pliki do pobrania: