Mobilny punkt funduszy europejskich w Chmielniku

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców,stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 18 grudnia (wtorek) w godzinach  11.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88 gpi@podkarpackie.pl

Źródło: www.chmielnik.pl