Projekt „Silne aglomeracje – silne Karpaty”

W dniach 02.12.2021 r, 10.12.2021 r. i 17.12.2021 r. odbyły się 3 z zaplanowanych spotkań zespołu roboczego w Polsce. W spotkaniach wziął udział koordynator projektu, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia oraz eksperci. Przedstawiciel wykonawcy zadania przypomniał zasady zbierania danych, ich weryfikację i przydatność dla końcowych opracowań eksperckich. W trakcie dyskusji omówiono walory kulturowe i zasoby przyrodnicze Aglomeracji Rzeszowskiej: Gminy Boguchwała, Gminy Lubenia, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Gminy Krasne, Gminy Tyczyn, Gminy Błażowa, Gminy Dynów, Miasta Dynów, Gminy Hyżne i Powiatu Rzeszowskiego. Prowadzono także dyskusje na temat tworzenia aglomeracji preszowskiej i współpracy w ramach obu aglomeracji.

 

 

Opracowała: Ewa Śliwa koordynator projektu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiegow ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020