Projekt „Silne aglomeracje – silne Karpaty”

 

W ramach projektu pn. „Silne aglomeracje-silne Karpaty” w dniach 05.10.2021 r. i 10.11.2021 r. w Preszowie oraz 25.11.2021 r. w Lewoczy na Słowacji odbyły się trzy (z zaplanowanych 5) spotkania robocze ekspertów w ramach realizacji zadania Analiza potencjału markowego aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej (dla zachowania oraz promocji kultury i przyrody pogranicza). W spotkaniach wzięło udział 10 ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie analizy potencjału markowego aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej, w tym zinwentaryzowanie i waloryzację zasobów przyrodniczo-kulturowych. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Lidera projektu. W spotkaniu 5.10.2021 r. wzięli udział przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawiciel Związku Miast i Gmin Słowacji partnera projektu na Słowacji. Podczas spotkania w dniu 05.10.2021 r. w Preszowie koordynator projektu przedstawił prezentacje dotycząca Aglomeracji Rzeszowskiej oraz realizowanego projektu i zadań w ramach projektu. Następnie przedstawiciel firmy Synergia w prezentacji omówił proces tworzenia i zbierania danych do analizy potencjału aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej. Wspólnie przedyskutowano kryteria doboru najważniejszych walorów obu obszarów i metody ich inwentaryzacji i waloryzacji. Wstępnie wytypowano następujące miasta i gminy: Preszow, Mały Saris, Velky Saris, Kojatice, Kapusany. Spotkanie to było spotkaniem inaugurującym projekt. W tym dniu, niezależnie od spotkania grupy roboczej, odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w Urzędzie Miasta Preszowa z Panią Primatorką Preszowa. Tematem spotkania był realizowany projekt i możliwości tworzenia aglomeracji preszowskiej (co jest dodatkowym celem projektu) na bazie doświadczeń aglomeracji rzeszowskiej. Podczas spotkań w Lewoczy w dniu 25.10.2021 r. i w Preszowie w dniu 10.11.2021 r. omówiono efekty dotychczasowej pracy oraz przedstawiono propozycje kolejnych obszarów, które są powinny znaleźć się w analizie. To między innymi: Lewocza (miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), Slovinky, Spisky Hrhov, Spiske Podhradie, Spiska Nova Wes, Zemplínske Hámre, Holčíkovce, Župčany, Besenova.

 

Opracowała: Ewa Śliwa koordynator projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiegow ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020