ZAPROSZENIE DLA PODMIOTÓW BRANŻY HOTELARSKIEJ, GASTRONOMICZNEJ, TURYSTYCZNEJ, RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ DLA OSÓB ZWIĄZANYCH Z DZIEDZICTWEM PRZYRODNICZYM   I KULTUROWYM AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ I PRESZOWSKIEJ

ZAPROSZENIE DLA PODMIOTÓW BRANŻY HOTELARSKIEJ, GASTRONOMICZNEJ, TURYSTYCZNEJ, RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ DLA OSÓB ZWIĄZANYCH Z DZIEDZICTWEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ I PRESZOWSKIEJ

 

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Silne aglomeracje-silne Karpaty” Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaprasza chętne podmioty branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, rzemieślniczej oraz osoby związane z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Aglomeracji Rzeszowskiej i Kraju Preszowskiego, do zgłoszenia swojego udziału w projektowanej mapie interaktywnej obszarów aglomeracji – przewodniku multimedialnym wraz z aplikacją mobilną (gry terenowe). oraz publikacji pokonferencyjnej. Przewodnik multimedialny dostępny na urządzeniach mobilnych będzie w rzetelny sposób kierować i pomagać osobom odwiedzającym obszar aglomeracji rzeszowskiej i preszowksiej w celu dotarcia do preferowanych przez nich miejsc. Zarówno publikacja, jak i przewodnik będą zawierać kompendium wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych obu aglomeracji, propozycje spędzenia wolnego czasu j, rekomendowane miejsca zgodnie z zainteresowaniami użytkownika mapy interaktywnej i turysty. Przewodnik multimedialny oraz publikacja pokonferencyjna zawierające informacje o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej będą zarówno bazą informacyjną dla turysty, jak i podstawowym narzędziem promocyjnym, co tym samym zapewni promocję regionu, jego walorów opartych na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym.

 

Obszar geograficzny objęty zasięgiem portalu i aplikacji:

pogranicze polsko-słowackie:

– POLSKA: Powiat Rzeszowski.

– SŁOWACJA: Kraj Preszowski.

 

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu wraz ze zdjęciami.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: silnekarpaty@gmail.com

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Formularz zgloszeniowy- aplikacja