Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są w gminach zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gmin – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne.

 

Lista jednostek OSP Regio Resovia

Gmina Błażowa 

 • OSP Białka
 • OSP Błażowa
 • OSP Błażowa Dolna – Mokłuczka
 • OSP Futoma
 • OSP Kąkolówka
 • OSP Lecka
 • OSP Nowy Borek
 • OSP Piątkowa

Gmina Boguchwała 

 • OSP Boguchwała
 • OSP Lutoryż
 • OSP Mogielnica
 • OSP Niechobrz Dolny
 • OSP Nosówka
 • OSP Racławówka
 • OSP Wola Zagłobieńska
 • OSP Zarzecze
 • OSP Zgłobień

Gmina Chmielnik

 • OSP w Chmielniku

Gmina Dynów

 • OSP Harta
 • OSP Dąbrówka Starzeńska
 • OSP Pawłokoma
 • OSP Dylągowa
 • OSP Bachórz
 • OSP Ulanica
 • OSP Wyręby
 • OSP Łubno

Miasto Dynów

 • OSP Dynów – Miasto
 • OSP Dynów – Przedmieście

Gmina Głogów Małopolski

Gmina Hyżne

 • OSP w Hyżnem
 • OSP w Dylągówce
 • OSP w Wólce Hyżneńskiej
 • OSP w Szklarach
 • OSP w Nieborowie
 • OSP w Grzegorzówce
 • OSP w Brzezówce
 • OSP Brzezówka II

Gmina Kamień

 • OSP w Kamieniu

Gmina Krasne

 • OSP w Krasnem
 • OSP w Malawie
 • OSP w Strażowie
 • OSP w Palikówce

Gmina Lubenia

 • OSP w Lubeni
 • OSP w Siedliskach

Gmina Sokołów Małopolski

Gmina Świlcza 

Gmina Trzebownisko

Gmina Tyczyn

 

Źródła:

www.blazowa.com.pl

www.boguchwala.pl

www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=494&strona=1

www.dynow.pl

www.glogow-mlp.pl

www.hyzne.pl

www.gminakamien.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&strona=1

www.gminakrasne.pl

www.lubenia.pl

www.sokolow-mlp.pl/news.php

www.swilcza.com.pl

trzebownisko.pl

tyczyn.pl