Na terenie gmin powiatu rzeszowskiego znajduje się wiele atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wszystkie urzędy gmin otwarte są na potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Urzędnicy pomagają przedsiębiorcom na każdym etapie inwestycji, który wymaga zaangażowania samorządu.

Prężnie rozwijają się inwestycje w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów–Dworzysko, który został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK MIELEC oraz w Podkarpackim Parku Naukowo–Technologicznym AEROPOLIS.

Co zrobić, aby móc zainwestować w specjalnych strefach powiatu rzeszowskiego?

Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko

Terenami uzbrajanymi w ramach zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działania I.3 Wspieranie innowacji, zarządza Biuro Parku Naukowo-Technologicznego.

 

 • Biuro Parku Naukowo–Technologicznego
  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie – budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  IV piętro pok. 421, 422 i 423 tel. 17 867 14 22 fax 17 867 19 80
  dworzysko.powiat.rzeszow.pl

Biuro zajmuje się:

 • Kompleksową realizacją projektu,
 • Udostępnianiem oraz oferowaniem przyszłym inwestorom przygotowanych terenów inwestycyjnych,
 • Pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z Unii Europejskiej dla inwestorów chętnych do realizacji inwestycji,
 • Wydawaniem warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury technicznej dla przedsiębiorców lokujących się na terenie PNT Rzeszów – Dworzysko.

Zasady naboru i selekcji przyszłych inwestorów:

 • Zgłoszenie inwestora do Biura Parku Naukowo–Technologicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie [ POBIERZ DOKUMENTY APLIKACYJNE ],
 • Ocena poziomu innowacyjności potencjalnego inwestora przez zespół ekspertów, powołany przez Zarząd Powiatu,
 • Zgoda Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia w Parku,
 • Ogłoszenie przetargu na sprzedaż terenów dla inwestorów spełniających kryteria funkcjonowania w Parku.

Inwestorów zainteresowanych terenami naszego Parku zapraszamy do kontaktu

 

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

W 2003 roku podpisano porozumienie o utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT, którego sygnatariuszami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz Miasto Rzeszów. Do porozumienia dołączyły Gmina Trzebownisko oraz Gmina Głogów Małopolski. Jest to pierwszy branżowy Park w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie tradycje lotnicze w regionie.

 

Główne formy działalności

 • Udostępnienie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych
 • Udostępnienie pod wynajem pomieszczeń biurowych, produkcyjno – usługowych, produkcyjnych, sal konferencyjnych oraz sal spotkań  w ramach działalności Preinkubatora Akademickiego oraz Inkubatora Technologicznego.
 • Świadczenie usług pomocniczych głównie dla przedsiębiorców w PPNT
 • Budowa sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze
 • Pomoc przedsiębiorcom PPNT w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z Unii Europejskiej
 • Wydawanie warunków przyłączenia do sieci dla przedsiebiorców lokujących się na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego
 • Uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do udostepnienia inwestorom
 • Współorganizacja Targów Pracy i Innowacji
 • Organizacja konkursów min.: na Juniora Innowacji Podkarpacia.

Kontakt

Podkarpacki Park Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. 17 85 20 600

Barbara Kostyra – Dyrektor PPNT tel. 17 85 20 610 e-mail: bkostyra@rarr.rzeszow.pl

Strony internetowe:
aeropolis.com.pl
www.rarr.rzeszow.pl