Powiat Rzeszowski od początku funkcjonowania postawił sobie za cel wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom wspartym pozyskanymi funduszami europejskimi Regio Resovia jest atrakcyjnym miejscem dla poszukujących pracy mieszkańców regionu. Miejsca pracy tworzone są m. in. na obszarze utworzonego przez powiat Parku Naukowo-Technologicznego Dworzysko-Rzeszów.

Powiat rzeszowski charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Stanowią one solidną podstawę do wielokierunkowego rozwoju regionu.Wsparcie zatrudnienia i aktywizacją zawodową w regionie zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

PUP jest jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego działającą w formie jednostki budżetowej. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania PUP Rzeszów jest Miasto Rzeszów oraz teren 14 gmin wchodzących w skład Powiatu Rzeszowskiego. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje starosta rzeszowski.

Samorząd koordynuje również funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych. Pod jego skrzydłami znajdują się placówki w Trzcianie, Dynowie, Sokołowie Małopolskim oraz Tyczynie. Ich profile są dopasowane nie tylko do potrzeb rynku  pracy, ale także oczekiwań mieszkańców

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego działającą w formie jednostki budżetowej. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania PUP Rzeszów jest Miasto Rzeszów oraz teren 14 gmin wchodzących w skład Powiatu Rzeszowskiego. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Rzeszowski.

Rynek Pracy

Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim wynosiło w 2017 roku 9,5% (10,1% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego .

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim wynosiło 3 693,03 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego 30 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin – głównie do Rzeszowa, a 12 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17 341.

Źródła:

www.powiat.rzeszow.pl/powiat-rzeszowski/panorama-gospodarcza

www.polskawliczbach.pl/powiat_rzeszowski

www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl