Konkurs Floriany 2019

Rozpoczęła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

Organizatorem Konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja projektów/inicjatyw zrealizowanych w latach 2017-2018.

Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty i województwa;
 • placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne);
 • organizacje pozarządowe.

Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • Infrastruktura
 • Bezpieczeństwo
 • Ochrona środowiska i ekologia
 • Estetyka przestrzeni publicznej
 • Edukacja
 • Sport, rekreacja i turystyka
 • Kultura i tradycja
 • Aktywizowanie seniorów
 • Współpraca pokoleń i integracja społeczna
 • Innowacje oraz integracja cyfrowa
 • Współpraca zagraniczna
 • Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
 • Specjalna, o której zakresie oraz zasadach poinformuje Organizator

Regulamin konkursu tutaj