Powiat Rzeszowski uznaje się za jeden z  najdynamiczniej rozwijających się powiatów ziemskich Podkarpacia. Od lat koncentruje swoje działania na stworzeniu przyjaznego klimatu gospodarczego, oraz dba o  korzystne warunki inwestycyjne dla przedsiębiorców.

Powiat Rzeszowski wspierając rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości jako jedyny w Polsce zdecydował się na  pełne uzbrojenie własnego obszaru inwestycyjnego (83,42 ha) i budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.

Samorządy powiatu także dbają o inwestorów wprowadzając dla nich szereg udogodnień oraz oferując atrakcyjne tereny pod inwestycje dla przemysłu i usług.

Gospodarka regionu

Na potencjał gospodarczy regionu składają się głównie małe oraz średnie firmy, a także kilkuosobowe zakłady o zróżnicowanym profilu działalności. W rejestrze REGON znaleźć można aż 96% podmiotów z sektora prywatnego. W roku 2017 w regionie zarejestrowanych było 12 359 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 829 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Największą grupę stanowią podmioty świadczące usługi oraz zajmujące się handlem, a także firmy budowlane i przedsiębiorstwa przemysłowe.

Przemysł

Powiat rzeszowski czerpie z wieloletnich tradycji lotniczych. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj działalność centralnie położonego i międzynarodowego lotniska w Jasionce. W obrębie lotniska działają również cywilna szkoła pilotów – Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, a także Aeroklub Rzeszowski. Bliskość lotniska sprzyja inwestowaniu. W okolicy lotniska znajdują się atrakcyjne tereny Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS i Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC.

Foto – Port lotniczy w Jasionce

Producenci czerpią z lokalnych tradycji czy surowców. W skład bazy surowcowej powiatu rzeszowskiego wchodzą głównie surowce energetyczne, takie jak gaz ziemny czy ropa naftowa oraz surowce skalne, np. kruszywa naturalne, piaski kwarcowe i surowce ilaste. W gminie Hyżne znajdują się złoża minerałów XXI wieku, czyli zeolitów, a na obszarze całego powiatu znacznie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko

Park Rzeszów – Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Jest to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Misją Parku jest stworzenie i trwały rozwój liczącego się ośrodka gospodarczego, bazując na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym przedsiębiorcy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.

Inwestorom udostępniono w pełni uzbrojone tereny o powierzchni 83,42 ha. Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w tym zapotrzebowanie w energię elektryczną według indywidualnych potrzeb Inwestora. Dodatkowo na terenie Parku została wybudowana farma ogniw fotowoltaicznych, kompleksowa sieć monitoringu, sieć ciepłownicza, oraz sieć instalacji odgromowych. Więcej informacji na stronie dworzysko.powiat.rzeszow.pl

Foto – Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko

Rolnictwo i przetwórstwo

Powiat rzeszowski to jeden z rolniczo – przemysłowych powiatów województwa podkarpackiego. Gospodarstwa rolnicze zajmują 68% ogólnej powierzchni powiatu. Ekologiczne środowisko, żyzna gleba i dobre warunki klimatyczne pozwalają na produkcję wartościowych i wolnych od sztucznych dodatków produktów.

W powiecie rzeszowskim bardzo dobrze rozwija się nie tylko agroturystyka, ale także produkcja zdrowej żywności. Gospodarstwa charakteryzują się niewielką powierzchnią i średnio zajmują 3 ha. Wśród upraw dominują zboża. Spora część mieszkańców powiatu rzeszowskiego traktuje gospodarstwa rolne jako dodatkowe zajęcie i źródło dochodów.

Za jedną z najbardziej aktywnych gospodarczo części powiatu rzeszowskiego uznać można gminy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Szczególnie popularne stały się gospodarstwa produkujące zdrową żywność oraz rozwijające rolnictwo ekologiczne. Właściciele tychże gospodarstw zrzeszeni są w Podkarpackim Stowarzyszeniu Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL” w Chmielniku oraz Stowarzyszeniu Żywności Ekologicznej „EKO – DAR” w Świlczy. W Świlczy mieści się również Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego.

Do najprężniej rozwijających się upraw zaliczyć można uprawę winorośli. Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje kilka małych, ale w pełni profesjonalnych winnic, które weszły do Podkarpackiego Szlaku Winnic. Ponadto skupione są także w Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia oraz Stowarzyszeniu „Winnice Doliny Sanu”.

Na rozwój rolnictwa oraz przedsiębiorczości duży wpływ mają Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz instytucje z otoczenia biznesu znajdujące się w Rzeszowie.

Foto – Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale www.podrb.pl

Źródła:

www.powiat.rzeszow.pl/powiat-rzeszowski/panorama-gospodarcza/

www.polskawliczbach.pl/powiat_rzeszowski

www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl