Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (SST) „Aglomeracja Rzeszowska” powstała nowa, wyjątkowa na mapie Polski marka terytorialna. Jest to pierwsza w Polsce marka tworzona na obszarze powiatu, która obejmuje swoim zakresem szerokie spektrum funkcjonowania jednostek samorządów zlokalizowanych wokół stolicy regionu.

Marka REGIO RESOVIA (z łac. Powiat Rzeszowski) służyć ma budowie wspólnej, zintegrowanej oferty społecznej, kulturalnej, gospodarczej oraz promocji wszystkich walorów obszaru położonego wokół Rzeszowa.  Jej celem jest także integracja mieszkańców i tworzenie lokalnej tożsamości.

 

Oferta marki tworzona będzie wokół najważniejszych potencjałów i obszarów funkcjonowania samorządów Powiatu Rzeszowskiego takich jak:

  • Jakość życia – powiat jako dobre miejsce do zamieszkania, pracy i edukacji.
  • Jakość wsparcia biznesu – powiat miejscem przyjaznym przedsiębiorcom i inwestorom.
  • Jakość produktów i usług – stworzenie koszyka markowych produktów powiatu.
  • Kultura i dziedzictwo – promocja żywej kultury mieszkańców oraz bogatej historii powiatu.
  • Oferta turystyczna – powiat jako baza rekreacyjna dla Rzeszowa i mieszkańców gmin oraz atrakcja dla turystów z Polski i świata.

Działania i komunikacja marki adresowane są do mieszkańców miast i gmin aglomeracji rzeszowskiej, do przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych oraz turystów.

Znakiem marki jest nowoczesna interpretacja graficzna herbu Powiatu Rzeszowskiego, który przedstawia ukoronowanego lwa trzymającego tarczę z krzyżem kawalerskim, symbolem Rzeszowa.

Za zarządzanie marką odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie „Aglomeracja Rzeszowska”, które jest finansowane ze składek członkowskich samorządów Powiatu Rzeszowskiego.

Autorem Strategii Marki Regio Resovia jest firma Synergia z Lublina www.synergia.lublin.pl

Logo oraz system identyfikacji wizualnej zaprojektował Konrad Rządowski www.cargocollective.com/mazaki/info

 

DO POBRANIA