Gmina Boguchwała

Dogodne położenie komunikacyjne gminy Boguchwała czyni ją łatwo dostępną dla mieszkańców oraz turystów. Stolica gminy – miasto Boguchwała znajduje się przy drodze krajowej numer 19 wiodącej w kierunku granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne znaczenie ma również jej położenie na w bliskiej odległości od miasta Rzeszowa co przenosi się na jej atrakcyjność jako miejsca do osiedlenia się.

Gmina Krasne

Niewątpliwym atutem gminy Krasne jest atrakcyjne logistycznie położenie. Przez jej terytorium przebiegają sieci transportowe o najwyższej randze w układzie krajowym i europejskim. Gwarantuje to doskonałe skomunikowanie gminy z pobliskim portem lotniczym i resztą kraju. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa linia kolejowa nr E30, autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94, będąca alternatywą dla autostrady A4. Z punktu widzenia osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wyposażenia w infrastrukturę, gmina Krasne jest gminą o wysokim poziomie rozwoju.

Gmina Kamień

Kamień jest gminą pozbawioną większych zakładów przemysłowych, co sprawia, że okolice są czyste ekologicznie. Gmina obfituje w walory krajobrazowe i przyrodnicze. Zachowały się miejsca dziewicze, gdzie nie dotarła ingerencja człowieka. Znaleźć można tam wytchnienie od codzienności i poczuć bliski kontakt z naturą.

Gmina Trzebownisko

Dogodne położenie gminy Trzebownisko graniczącej bezpośrednio z dużą wojewódzką aglomeracją miejską powoduje łatwiejszy dostęp mieszkańców do szkolnictwa ponadpodstawowego, wyższego, obiektów kultury oraz służby zdrowia.

Gmina Świlcza

Gmina Świlcza posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania. Baza szkolnictwa jest trafnie zlokalizowana i dostosowana do sieci osadniczej. Na terenie gminy znajdują się 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych 6-cio klasowych oraz 5 gimnazjów, które działają w Zespołach Szkół w następujących miejscowościach: Świlcza, Trzciana, Bratkowice oraz Rudna Wielka.Ponadto na terenie gminy znajduje się Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. W Trzcianie działa Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. W miejscowości Mrowla natomiast funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którego w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat, Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze przy DPS w Łące.

Gmina Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski znajduje się na północy powiatu rzeszowskiego w odległości 24 km na północ od Rzeszowa. Usytuowana jest w widłach Wisły i Sanu, na Płaskowyżu Kolbuszowskim, w tzw. Niecce Sokołowskiej. Sprawnie funkcjonuje tu sieć połączeń autobusowych w ramach linii państwowych i prywatnych.

Na terenie Sokołowa Małopolskiego działa Przychodnia Rejonowa i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z placówkami w Górnie, Trzebosi i Wólce Niedźwiedzkiej. Publiczny Ośrodek Zdrowia znajduje się w Nienadówce. W Górnie zlokalizowany jest kompleks medyczny – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” tworzony przez Hospicjum „Dom Sue Ryder”, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. Razem z nimi funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej. W Turzy usługi świadczy prywatny Dom Spokojnej Starości „Leśniówka”. W Sokołowie działalność prowadzą dwie apteki prywatne, a poza tym istnieją apteki w Górnie i Nienadówce.