Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu STRATEGII ROZWOJU SST „AGLOMERACJA RZESZOWSKA”

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „ Aglomeracja Rzeszowska” na lata 2023-2030. Określone w strategii cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje działań wynikają z diagnozy społeczno-gospodarczej Aglomeracji Rzeszowskiej oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

 

Uwagi do strategii można zgłaszać w terminie do 21 kwietnia 2023 r. na formularzu pn. Uwagi do dokumentu STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH „AGLOMERACJA RZESZOWSKA”. Wszelkie uwagi do strategii proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@aglomeracjarzeszowska.pl   lub poczty tradycyjnej, lub też można dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” ul. Grunwaldzka 15 p. 459, 35 — 959 Rzeszów.

 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Rzeszowskiej

Zal_1 inwentaryzacja zasobów AR

Zal_2. Możliwości finansowania celów strategicznych

Zal_3 karty inicjatyw

Karta_uwag_strategia AR